About
ZHU Xian
Guest Author

Zhu Xian

Vice President – New Development Bank